Ülkemizde Kronik Böbrek Hastalıkları

Ülkemizde Kronik Böbrek Hastalıkları

Ülkemizde, her 7 erişkin bireyden birinde farklı aşamalarda böbrek hastalığı mevcuttur. Bu hastalıkların bazıları iyi seyirli olmakla beraber, bazıları tedavisiz bırakıldığında son dönem böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilir. Son dönem böbrek yetmezliği; böbreklerin artık, vücudun sağlıklı yaşamını sürdürebilmesi için gereken fonksiyonları gösteremediği ve böbrek fonksiyonlarını değişen derecelerde yerine koyacak tedavilere ihtiyaç duyulan dönemleri ifade etmektedir. Böbrek yerine koyma tedavileri dediğimiz bu tedaviler, böbrek nakli, hemodiyaliz ve periton diyalizidir. Ülkemizde, 80.000’in üzerinde hasta (milyon nüfus başına 1000 son dönem böbrek yetmezliği hastası) böbrek yerine koyma tedavileri ile yaşamlarını sürdürmektedir.

 

 

Böbrek hastalığı tanısı almak, hasta ve çevresi için büyük önem arz etmektedir. Özellikle ileri evre böbrek hastalıklarında, hasta ve çevresinin, günlük hayata, iş yaşamına katılımı, seyahat, sosyalleşme, beslenme gibi alışkanlıkları olumsuz etkilenmektedir. Bunların yanı sıra, hastalığa bağlı yakınmalar da(halsizlik, ağrı, bulantı, çabuk yorulma, bilişsel değişiklikler vb) hasta ve çevresinin yaşamını olumsuz etkiler. Diyaliz tedavileri, ilaç kullanımları, süreçte gelişen ek komplikasyon ve yan etkiler de, bazı hasta gruplarında hayatı zorlaştırabilir.

Chronic kidney disease (CKD) concept. Vector illustration in flat style

Kronik böbrek hastalığı tanısının erken aşamalarında, hastalık hali kabulünde güçlükler yaşanır ve tanı inkar edilir. İzleyen dönemlerde kabullenme ile beraber yılgınlık gelişebilir. Ardından sürecin kabulü ile hasta yaşamın devam ettiğinin farkına vararak sürece uyum sağlar ve yeni normallerle hastalığı ile yaşamayı öğrenir. Hasta odaklı yaklaşım, çevre desteği ve gereğinde psikolog desteği bu sürenin en kısa zamanda ve sorunsuz olarak aşılmasını sağlayabilir. Bazı hastalarımız bu tedavileri düşman görmekte ve her şeyden sorumlu tutmaktadır. Bakış açımızı değiştirerek bu tedavi ile sunulanların farkına varabiliriz.

Böbrek sağlığımız için yaşam tarzı değişiklilerini özümseyip, riskli grupların periyodik kontrollerinin sağlanması durumunda, toplum böbrek sağlığımızda anlamlı düzelmeler sağlanacaktır. Böbrek hastalıkları ile ilgi olabilecek yakınmalarınızın varlığında, ivedilikle bir hekime başvurmanız son derece önemlidir.