Böbrek Hastası mıyım?

Böbrek Hastası mıyım?

Böbrek hastalıklarında yakınma ve bulgular değişkendir. Böbrek hastalıkları genellikle sinsi seyirlidir ve özellikle erken ve orta aşamalarda herhangi bir anormalliğe yol açmaz ve hastaların herhangi bir yakınması olmaz. İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, gece idrara çıkma, çay rengi –kola rengi-kanlı idrar yapma, idrarda köpürme, idrar yaparken zorlanma, idrar kaçırma, şiddetli sancı, ödem gibi yakınma ve bulgular olabilir. Eşlik eden komplikasyonlara bağlı olarak ta nefes darlığı, halsizlik, çabuk yorulma, bilinç değişiklikleri, nöbet, kalp ritim sorunları vb gibi yakınmalarda eşlik edebilir. Bazen de böbrek hastalığına yol açan hastalığın bulguları tabloya hakim olabilir. İleri evre böbrek yetmezliği varlığında ise bulantı, kusma, iştahsızlık, kilo kaybı, kaşıntı vb mevcut olabilir.

Böbrek hastalıkları tanısı genellikle kontrol veya başka amaçla yapılan tetkikler sırasında tesadüfen saptanır.

Kronik böbrek hastalığı gelişimi için risk altındaki bireylerin düzenli aralıklarla taranması, erken tanı ile ilerleyici böbrek hastalığı gelişimi engelleyebilir.

Böbrek hastalığı gelişme riskinin arttığı durumlar aşağıda sıralanmıştır.

·         Şeker hastalığı

·         Tansiyon yüksekliği

·         Kalp-damar hastalıkları

·         Obezite

·         İleri yaş

·         Ailede böbrek hastalığı varlığı

Böbrek taş hastalığı

Böbrek hastalıklarının tanısı sıklıkla basit kan ve idrar tetkikleri ile mümkündür. Erken tanı ile hastalık ilerlemesinin engellenmesi-yavaşlatılması çoğunlukla sağlayacaktır. Böbrek sağlığı ve hastalıkları hakkında farkındalığın arttırılması, bu amaca hizmet eden en önemli unsurdur.