Böbrek Nakli

Böbrek nakli, son dönem böbrek yetmezliği olan hastalara, cerrahi olarak sağlıklı bir böbreğin yerleştirilmesidir. Nakil böbrek hasta böbreklerin işlevlerini yerine getirecektir. Son dönem böbrek yetmezliği diyaliz ve böbrek nakli ile tedavi edilebilir. Fakat diyaliz tedavileri ile karşılaştırıldığında yaşam süresi yaşam kalitesi, karidyovasküler hastalık gelişim sıklığı ve tedavi maliyetleri açısından böbrek nakli diğer tedavilerden üstündür.
Böbrek nakli için canlı verici veya kadavra kaynaklı organlar kullanılabilir. Canlı verici genellikle bir aile üyesi veya yakın akrabadır. Akraba olmadan canlı vericiden böbrek nakli yapılması özel kurallar ve denetime tabiidir. Kadavra ise geri-dönüşümsüz beyin ölümü gerçekleşmiş hastaları ifade eder. Beyin ölümü gerçekleşen hastaların (sağlığında organ bağışı yapmış) veya yakınlarının onay vermesi durumunda organlar transplantasyon için kullanılabilir. Kadavradan organ nakli olunabilmesi için organ nakli yapılan bir merkeze başvurarak gerekli inceleme ve değerlendirmeler sonrası sisteme kayıt olunması gerekir.
Böbrek nakli öncesi hasta böbrek nakli merkezinde ayrıntılı olarak değerlendirilir ve hastanın genel sağlık durumunun böbrek nakline uygun olup olmadığı incelenir. Böbrek nakli olabilmek için bazı koşulların sağlanması gerekir. Canlı verici adayı varsa, verici adayı da hastaneye başvurmalıdır. Verici adayında böbrek hastalığı, alıcıya bulaşabilecek kronik enfeksiyon ve kanser varlığı araştırılır. Hastanın canlı verici adayı yok ise, hasta kadavra organ bekleme listesine kayıt edilir. Kadavra organ paylaşımı, kan grubu ve doku uyumu, hastanın diyalizi süresi vb gibi bazı parametreler gözönünde bulundurularak ulusal ağ tarafından gerçekleştirilir.

Böbrek naklinde, nakledilecek olan organ hastanın kasığına yerleştirilir, kasık damarları ve böbrek cerrahi olarak birleştirilir ve idrar yolu hastanın mesanesine ağızlaştırılır.

Böbrek nakli sonrası vücuda yerleştirilen böbrek, yabancı bir organ olarak kabul edilir ve hastanın bağışıklık sistemi böbreğe saldırır. Organ naklinde takılan organa karşı oluşan bağışıklık yanıtını baskılamak için bir dizi ilaç kullanılır. Bağışıklık sisteminin baskılanması ve kullanılan ilaçlara bağlı olarak bazı istenmeyen etkiler gelişebilir.

Başarılı bir organ nakli için hasta uyumu ve ilaçların düzenli kullanılması ve düzenli takip son deree önemlidir. Bütün bu tedavilere karşın, böbrek naklininin ömrü sonsuz değildir. Beklenen ortalama böbrek ömrü yaklaşık 10-12 yıldır.

Leave A Comment