Böbrek Yerine Koyma Tedavileri

Böbrek Yerine Koyma Tedavileri

Son dönem böbrek yetmezliği olarak adlandırılan dönem, böbrek fonksiyon kaybının, tahammül edilemeyecek noktaya geldiği,  sağlıklı yaşamın sürdürülmesinin artık mümkün olmadığı, böbrek fonksiyonların bir şekilde kısmen de olsa yerine konması gereken dönemi ifade eder. Böbrek yerine koyma tedavileri bu dönemdeki tedavi seçeneklerini ifade eder.

Bu seçenekler aşağıda sıralanmıştır.

Böbrek nakli,

Hemodiyaliz

Periton diyalizi

 

Böbrek naklinde kadavra(beyin ölümü gerçekleşmiş birey) veya canlı kaynaklı organ hastanın kasık bölgesine cerrahi olarak yerleştirilir. Ayrıntılar için bkz böbrek nakli

 

Hemodiyaliz tedavisinde hastadan alınan kan, diyalizör denilen özel filtreden geçirilerek atık maddelerden arındırıldıktan sonra hastaya geri verilir. Ayrıntılar için bkz hemodiyaliz

Periton diyalizinde karın boşluğuna özel bir sıvı verilir. Karın boşluğunda bekleyen sıvı bu süre boyunca karın duvarındaki damardaki kanla etkileşime girer ve kanda düzeyi yüksek olan maddeler karın boşluğundaki sıvıya geçer, karın boşluğundaki sıvının vücut dışına alınması ile atık maddeler vücuttan uzaklaştırılmış olur. Bu işlem günde birkaç kez tekrarlanır. Ayrıntılar için bkz periton diyalizi

 

Tüm tedavi seçeneklerinin kendine özgü artıları ve potansiyel riskleri vardır.

Yaşam süresi, yaşam kalitesi göz önünde bulundurulduğunda bu üç tedavi arasında böbrek nakli diğerlerinden üstündür. Ancak tüm hastaların böbrek nakli için uygun olmaması ve yeterli organ bulunamaması nedeniyle, ne yazık ki böbrek nakli tüm hastalar için uygulanabilir bir yöntem değildir.

Bu üç tedavi yönteminin de belirli bir ömrü vardır ve bu süre sıklıkla hastanın beklenen yaşam süresinden daha kısadır. Bu nedenle, bu yöntemleri birbirleri ile yarıştırmaktan ziyade, uygun kombinasyonda entegre ederek, hastaların hizmetine sunmak önemlidir.