Hemodiyaliz

Hemodiyaliz

Hemodiyalizmson dönem böbrek yetmezliğinin tedavi seçeneklerinden biridir.  Hemodiyalizde tedavisinde,  bir cihaz böbreklerin itrah görevini devir alır. Hemodiyaliz tedavisine ne zaman başlanacağı, hastanın yakınmaları, hastanın genel iyilik hali, fizik inceleme ve laboratuar bulgularına göre doktornuz tarafından belirlenir. Hemodiyaliz sırasında, hastadan vücut dışına alınan kan, diyalizör denen özel bir filtrede diyalizat denilen özel bir sıvı ile karşılaştırılır. Kanda düzeyi yüksek olan atık maddeler difüzyonla diyalizat olarak adlandırılan sıvıya geçer ve vücuttan uzaklaştırılır. Aynı zamanda kan ve diyalizat arasındaki basınç farkı ayarlanarak hastadan sıvı uzaklaştrılıması(ultrafiltrasyon) da gerçekleştirilir. Hemodiyaliz tedavisi hemodiyaliz merkezi veya evde (bkz evde hemodiyaliz) gerçekleştirilebilir. Hemodiyaliz tedavisi standart olarak haftada 3 kez, 4 saat süreyle gerçekleştirilir. Hemodiyaliz tedavisinin sıklığının (haftada 3 kez yerine 4-7 kez) ve/veya süresinin (4 saat yerine, 5, 6 veya 8 saat) arttırılması ile yaşam süresinin, yaşam kalitesinin arttığı, hastaneye yatışların, kardiyovasküler hastalık sıklığının ve tedavi maliyetlerinin azaldığı gösterilmiştir. Bu nedenle evde hemodiyaliz cazip bir seçenek gibi görülmektedir(bkz evde hemodiyaliz). Hemodiyaliz tedavisi için özelleştirilmiş damar yoluna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla atardamar ve toplardamar arasında cerrahi olarak oluşturulan fistül (arterioveöz fistül, AVF) en uygun çözümdür. Ancak oluşturulması ve kullanılması arasında yaklaşık olarak 2 aylık bir olgunlaşma sürecini gerektirmesi nedeniyle, 6 ay içinde hemodiyaliz tedavisinin başlanacağı öngörülen hastalarda, ilgili doktor tarafından zamanlama planlanmalıdır. Diğer damara ulaşım yolları ise geçici, tünelli ve kateterler ve arterivenöz greft dir.
Devamı...