Böbreklerin görevleri nelerdir?

Böbreklerin Görevleri Nelerdir?

Böbrekler bel bölgesinde, omurganın her iki yanında fasulyeye benzeyen organlardır.  Erişkinde normal bir böbrek yaklaşık 12 cm boyundadır. Kanın filtre edilmesi ile oluşan sıvı böbrek tübüllerine ilerler. Böbrek tübüllerinde filter edilen sıvının önemli bir kısmı ve içeriğindeki yararlı maddeler geri emilimi ve baz zararlı maddelerin tübüllere atılmasıyla idrar oluşur. Böbreklerde oluşan idrar önce havuzcukta (renal pelvis) toplanır, ardından, üreterler yoluyla mesaneye iletilir. Mesaneden sonrada üretra yoluyla da vücut dışına atılır. Böbreklerimizin temel görevleri aşağıda sıralanmıştır Vücutta oluşan bazı zararlı ve atık maddelerin (üre, kreatinin ve bazı azotlu maddler) idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırmak. Böbrek hastalığı varlığında bu maddelerin kan düzeyleri artar. Kan yapımını uyaran eritropoietin adlı hormonun üretimini yapmak. İleri böbrek hastalıklarında yeterli eritropoietin üretilememesi nedeniyle kansızlık (anemi) gelişebilir. D vitaminini aktif hale getirmek. Böbrek hastalıklarında aktif D vitamin düzeyi azalmasına bağlı olarak kalsiyum, fosfor dengesi ve kemik yapı bozuklukları gelişebilir. Sıvı elektrolit ve asit baz dengesini kontrol altına almak. Bu sistemler olumsuz etkilendiğinde ölüme kadar gidebilen ciddi sorunlar yaşanabilir. Kan basıncını düzenlemek. Kan basıncı düzenlenmesi böbreklerin önemli görevlerindendir. Böbrek hastalıkları, böbrek atardamar darlığı gibi pek çok neden hipertansiyon nedenleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle hipertansiyonu olan bireylerin nefrolji kontrolünde olmaları önemli yararlar sağlacaktır
Devamı...