Akut Böbrek hasarı

Akut Böbrek Hasarı

Akut böbrek hasarı saatler, günler ve haftalar içinde böbreklerin az çalışması veya çalışmaması neticesinde gelişen bir klinik tablodur. Üre, kreatinin dğerlerinde yükselme ile tanı alır. İdrar miktarı değişken olmakla beraber sıklıkla azalmıştır. Böbrek kan akımını bozan nedenleri (kalp yetmezliği, kanama, ishal, susuz kalma vb), böbreğe zarar veren maddeler(bazı ilaçlar, bitkisel ürünler, bağışıklık bozuklukları, nefritler, damar iltihabı, çeşitli kan anormalllikleri) ve idrar akışını bozan nedenler(taş, prostat büyümesi, mesane ve rahim ağzı kanserleri vb) bağlı olarak gelişebilir. Erken aşamalarda hastalarda herhangi bir yakınma olmaz iken, ilerleyen aşamalarda, bulantı, kusma, halsizlik, nefes darlığı, kanlı idrar yapma, ağrı gibi çok farklı klinik tablolar ile de hastalar başvurabilir. Ayrıntılı değerlendirme ile, böbrek yetmezliğine neden olan durumun saptanması ve etkin tedavi ile bazı hastalıklarda böbrek yetmezliğinde hızlı düzelme sağlanabilir. Tedavide gecikme kalıcı hasralanma riskini arttıracaktır. Basit kan, idrar testleri, görüntüleme yöntemleri (ultrason, tomografi, röntgen vb) sıklıkla tanı için yeterlidir. Bazı olgularda böbrek yetmezliği nedenini otyaya koyabilmek için, ileri kan testleri, böbrek biyopsisi gibi incelemer gerekebilir. Biyopsi için ultason eşliğinde böbrekten küçük bir parça alınır ve alınan parça mikroskop altında incelenerek tanı konulmaya çalışılır. Tedavi böbrek yetmezliği nedenine, böbrek yetmezliğinin derecesine bağlı olarak değişir.  Bazı hastalarda diyaliz (bkz hemodiyaliz ve periton diyalizi) tedavilerine başvurulurken, bazende doğru yaklaşımlarla yüzgüldürücü sonuçlar alınması mümkündür.
Devamı...