admin

Evde Hemodiyaliz

Haftada 7 gün ve 24 saat kesintisiz çalışan (toplam 168 saat) böbreklerin işlevi, haftada 12 saat hemodiyaliz ile (haftada 3 kez 4 saat süreli) yerine konmaya çalışılmaktadır. Mevcut hemodiyaliz tedavisi ile temel sorunlarımızın çözülmesine karşın, istenilen sağkalım, yaşam kalitesi hedeflerine ulaşılamamaktadır. Hemodiyaliz tedavisinin sıklığının (haftada 3 kez yerine 4-7 kez) ve/veya süresinin (4 saat yerine, 5, 6 veya 8 saat ) arttırılması ile yaşam süresinin, kalitesinin arttığı, hastaneye yatışların, kardiyovasküler hastalık sıklığının ve tedavi maliyetlerinin azaldığı gösterilmiştir. Buna karşın tüm hastalarda hemodiyaliz tedavisinin sıklığının ve süresinin arttırılması mümkün değildir. Bunun önündeki engeller; hastanın iş ve sosyal yaşamından (ç)alınan sürenin artması ve sağlık sistemi cihaz ve personel altyapısının bunu karşılamaktan uzak olmasıdır. Evde hemodiyaliz, bu noktada bir çözüm sunmaktadır. Hemodiyaliz tedavisinin, haftada 3 kez sekiz saat süreyle (24 saat/hafta) yapılması arzu edilen kazanımları sağlarken, bu tedavinin evde gece uykuda iken uygulanması da, iş ve sosyal yaşamdan ayrılacak zamanı neredeyse sıfırlamaktadır. Evde hemodiyaliz uygulaması için, hastanın evine bir hemodiyaliz cihazı ve su arıtma sistemi kurulur. 2 aydan kısa olmayan bir eğitimle hasta veya hasta yakınına konu ile ilgili ayrıntılı teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Eğitim alınmak istenmemesi durumunda profesyonel hemşire desteği de bir alternatif olabilir. Hasta ve yakınları evde hemodiyaliz konuşulduğunda, en çok, profesyonellik gerektiren bir işlemi kendilerinin yapıp yapamayacağı konusunda endişe taşıdıklarını ifade etmektedir. Pratikte, araba sürebilen, dikiş makinası kullanabilen herkesin yeterince özen ve ilgi göstermesi durumunda evde hemodiyaliz işlemini de başarılı ile gerçekleştirebileceğine inanmaktayız.
Devamı...

Periton Diyalizi

Periton diyalizi böbrek yetmezliğinin tedavi seçeneklerinden biridir Periton diyalizinde karın boşluğuna özel bir kateter yardımıyla özel bir sıvı verilir. Karın boşluğunda bekleyen sıvı bu süre boyunca karın duvarındaki damardaki kanla etkileşime girer ve kanda düzeyi yüksek olan maddeler karın boşluğundaki sıvıya geçer, karın boşluğundaki sıvının vücut dışına alınması ile atık maddeler vücuttan uzaklaştırılmış olur. Bu işlem günde birkaç kez tekrarlanır Periton diyalizi işlemi hastanın evinde gerçekleştirilir. Periton diyalizi kararı alındığında öncelikle karın boşluğuna ince bir tüp yerleştirilir. Bu tüp aracılığıyla karın boşluğuna sıvı verilmesi ve karın boşluğundaki sıvının vücut dışına alınması sağlanır. Kateter takılması sonrası eğitim süreci başlar. Eğitim sürecinde periton diyalizi işleminin nasıl gerçekleştirileceği ve dikkat edilmesi gereken noktalar teorik ve uygulamalı olarak anlatılır. “Dolum”, karın boşluğuna sıvı verilmesini, “bekleme”, sıvının batın boşluğunda kaldığı zamanı, “boşaltım”, karın boşluğundaki svının vücut dışına alımasını ve “değişim” ise dolum, bekleme  ve boşaltım işlemlerinin tamamını ifade eder. Eğitim süresi kişiden kişiye değişmekle beraber bir hafta ile bir ay arasında değişir. Periton diyalizi hasta veya hasta yakın tarafından uygulanabilir. Periton diyalizi iki farklı şekilde uygulanabilir. İlk yöntem elle-manuel olarak adlandırılır. Sıvı değişim işlemleri hasta veya yakını tarafından elle gerçekleştirlir. Genellikle günde 4 değişim gerçekleştirilir. Diğer form ise aletli-otomatize olarak adlandırılır. Aletli formda geceleri cihaz yardımıyla otomatik 4-7 değişim yapılırken, gün içi ilave bir değişim eklenebilir. Herşeyde olduğu gibi periton diyalizi sırasında da bazı sorunlar yaşanabilir. Karın zarı enfeksiyonu, yani peritonit hastalar arasında en korkulan komplikasyon olup, sıklıkla antibiyotiklerle etkin olarak tedavi edilebilir. İyi merkezlerde peritonit oranı her bir hasta için yaklaşık olarak 40 haftada bir gözlenir.
Devamı...